Euregionale handjes voor de energie­transitie

Ook in de Nederlands-Duitse grensregio is een groot tekort aan ‘handjes’ die de energietransitie versnellen. Want we kunnen met z’n allen wel volop werk maken van duurzame ambities, maar wie installeert al die warmtepompen en zonnepanelen?

ROC van Twente, hogeschool Saxion en de Handwerkskammers (HWK) in Münster en Osnabrück (opleiders van ambachtsmensen) slaan daarom de handen ineen. De partners realiseren twaalf cursussen binnen het project ‘Energie Booster’.

Fotografie de kick-off van Energie Booster

De Nederlandse demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf deed dit najaar een bijzondere oproep aan 200.000 eindexamenleerlingen van havo en vwo: ‘kies eens een mbo-opleiding’. En: ‘Vraag jezelf af waar je plezier en voldoening uit haalt en waar jouw toekomst ligt. Het vergroot de kans dat je je opleiding succesvol afrondt. En staar je daarbij niet blind op de zogenaamde 'hoogte' van de opleiding.’

Vakmensen
Dijkgraaf wijst erop dat zonder vakmensen ons land stilvalt en dat goede vakmensen hard nodig zijn voor de uitdagingen waar de samenleving voor staat. ‘Die oproep kwam voor ons op een belangrijk moment, want dit is precies waar wij nu werk van maken’, vertelt Bert van Lenthe, die zich namens het MBO College voor Technologie van ROC van Twente bezighoudt met internationale samenwerking. ‘Er is een dringend tekort aan technische vakmensen voor de energietransitie én we hebben hier aan de grens nog altijd te maken met een onzichtbare muur tussen onze arbeidsmarkten en tussen onderwijsinstellingen. Dat willen wij veranderen.’


Er werken volgens de initiatiefnemers van Energie Booster in deze grensregio nog altijd te weinig (technische) vakmensenover de grens. De redenen daarvoor zijn al jaren hetzelfde. ‘Wet- en regelgeving en de erkenning van diploma’s en certificaten’, vertelt Van Lenthe. ‘Ik was laatst bij een Twents installatiebedrijf.