MKB Twente ver­sterkt grens­over­schrijdende samen­werking

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) speelt een cruciale rol in de lokale economie – ook in Nederland. Met 47.000 bedrijven met maximaal 10 medewerkers is het MKB de kurk waarop de economie in Twente drijft. Zij zijn goed voor 200.000 van de 350.000 arbeidsplaatsen. Het netwerk voor het midden- en kleinbedrijf MKB Twente breidt nu haar internationale focus uit door nauwere banden te smeden met o.a. de Duitse ondernemersvereniging AIW en onze bestaande sterke connectie met de Euregio te versterken.

Portraitbild, Vorsitzender Franz Hagemann

Voorzitter Franz Hagemann
Fotografie MKB Twente & Euregio Business Club

Wat is MKB Twente?  
Voor wie nog niet bekend is met MKB Twente, laten we ons kort voorstellen. MKB Twente is een dynamisch netwerk van regionale ondernemers, verenigd met het doel om de lokale economie te stimuleren. Door samenwerking en kennisdeling bieden we kansen aan bedrijven en dragen we bij aan een florerende economische omgeving in Twente.

MKB Twente en AIW: Een Duurzame Samenwerking
Onze recente samenwerking met AIW, de Duitse ondernemersvereniging, opent de deuren naar euregionale mogelijkheden. AIW staat voor "Arbeitsgemeinschaft Industrieller Arbeitgeberverbände Westfalen" en vertegenwoordigt een breed scala aan bedrijven in Duitsland. Door gezamenlijke initiatieven te ontplooien, zoals het delen van innovatieve ideeën en het bevorderen van zakelijke relaties, streven we naar een bloeiende euregionale samenwerking.
 
In samenwerking met Partner KienhuisHoving werkt MKB Twente aan een bijeenkomst met de AIW, waar we op 21 maart een rondleiding krijgen in het Techmed Centre van de Universiteit Twente.

De Kracht van de Euregio  
Daarnaast bouwen we voort op onze solide banden met de Euregio, een samenwerkingsverband tussen verschillende regio's in Nederland en Duitsland. De Euregio speelt een essentiële rol in het bevorderen van economische groei, culturele uitwisseling en samenwerking op diverse gebieden. Als MKB Twente koesteren we onze relatie met de Euregio, omdat deze samenwerking regionale ontwikkeling stimuleert en nieuwe perspectieven opent voor onze lokale ondernemers.

Vooruitzichten en Evenementen  
Wij kijken reikhalzend uit naar de toekomst van deze samenwerkingen. MKB Twente is vastbesloten om gezamenlijke evenementen te organiseren die de zakelijke kansen vergroten en de grensoverschrijdende samenwerking bevorderen. Deze evenementen zullen niet alleen de banden tussen ondernemers versterken, maar ook nieuwe mogelijkheden creëren voor groei en innovatie.

Samen met AIW en de Euregio zetten we stappen richting een sterker en veerkrachtiger Twente, waar ondernemers gedijen en grenzen vervagen. We kijken uit naar een toekomst vol kansen, groei en wederzijds succes.

De Euregio Business Club
Nederland en Duitsland zijn van elkaar de belangrijkste handelspartner. Toch is het niet altijd gemakkelijk om de juiste  weg te vinden op de Duitse en/of Nederlandse markt; andere regels, andere bedrijfscultuur én een andere taal.
 
De Euregio Business Club is de Duits-Nederlandse ondernemersvereniging binnen onze Euregio die zich al ruim  20 jaar ten doel heeft gesteld de economische betrekkingen tussen ondernemers in Twente/Overijssel, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen op informele wijze te creëren, te stimuleren en uit te breiden. Wij ondersteunen hier onze leden in door zonder taal- en cultuurbarrières contact met elkaar te onderhouden en gemeenschappelijke wegen naar de toekomst te vinden om zo te blijven groeien aan beide zijden van de grens.
 
Sinds de oprichting van de onafhankelijke Euregio Business Club eind 2004 door de fusie van de ondernemersclub Enschede-Gronau met de businessclub IJssel-Ems is al een zeer actief netwerk van ondernemingen met een verbindende rol in de gehele Euregio ontstaan. Om onze netwerk en daarmee de daadkracht te  vergroten zoeken wij ook steeds meer de samenwerking op  met andere ondernemersverenigingen zoals o.a. MKB Twente.  Immers, overal liggen kansen. Dat stopt niet bij de grens.
 
Naast de samenwerking  en ondersteuning, organiseren wij maandelijks een bijeenkomst; de ene keer in Nederland, de andere keer in Duitsland. Hierdoor ontstaan regelmatige contacten tussen de Duitse en Nederlandse bedrijven dat het delen van kennis en vertrouwen bevordert. Iets wat onze leden, die hoofdzakelijk bedrijfsleiders en eigenaren, evenals executives van in de regio actieve ondernemingen, kunnen beamen. 
 
Om samen een veelbelovende economische groei van het netwerk en de Euregio te creëren, heeft elk lid de mogelijkheid een gast, die in de regio actief is, uit te nodigen voor de deze bijeenkomsten. Deze avonden sluiten wij overigens altijd af met een gezamenlijk diner. Deze momenten creëren wij juist, zodat de Euregionale bedrijven elkaar binnen een informele omgeving kunnen ontmoeten en wederzijds vertrouwen kan worden opgebouwd; de basis van iedere goede zakelijke relatie.  Of u nu al actief bent in de Euregio of nog niet, iedereen is van harte welkom. Graag dragen wij bij aan uw successen in Duitsland.