Duit­se kwa­li­teit ver­ze­ke­rin­gen met ad­vi­se­ring in het Ne­der­lands!

Noodzaak voor internationale samenwerking op gebied van verzekeringen, van bedrijven die grensoverschrijdend opereren, wordt steeds belangrijker.

Kooperationspartner Scharenborg und Karkossa OHG

Fotografie Scharenborg

Door bijvoorbeeld verschillende wetgeving en ook de verschillende acceptatienormen van verzekeraars in Nederland en Duitsland kun je tegen bijzondere vraagstukken aanlopen en loop je het risico dat de verzekering niet overeenkomt met het risico dat er wordt gelopen. Dat kan dan leiden tot onaangename verassingen. Het is daarom belangrijk om de verzekering af te sluiten in het land waar de risico’s worden gelopen. Huub Scharenborg van Scharenborg bedrijfsverzekeraars in Enschede en Stefan Karkossa van Allianz Generalvertretung Karkossa in Bad Bentheim zijn daarom samenwerkingspartners geworden om nauw te kunnen samenwerken op gebeid van grensoverschrijdende risico’s in Nederland en Duitsland.