Doorbreek barrières en creëer toegevoegde waarde

De RFS MediaGroup (Wirtschaft aktuell, Stadtlohn) en INN'twente VOF uit Nederland (Enschede) willen onder de titel “INN*terregio” een grensoverschrijdend medium voor B2B-communicatie creëren. In een interview vertellen de twee mede-initiatiefnemers Jan Bruins (INN'twente) en Johannes Schneider (RFS MediaGroup) hoe ze het nieuwe project willen aanpakken en wat ze ervan verwachten.

 

Jan Bruins, Johannes Schneider, de komende maanden start u een gezamenlijk grensoverschrijdend project. Wat gaan jullie doen?
Jan Bruins: We willen onder de titel INN*terregio een tweetalig glossy magazine uitgeven, dat zich primair richt op de B2B markt, en de publieke sector in het grensgebied. We richten ons op onderwerpen, bedrijven en instellingen die boeiend zijn voor zakenmensen aan beide kanten van de grens. Het format van het nieuwe magazine zal gebaseerd zijn op het INN'twente-model. Dat betekent dat we veel verhalen en advertorials zullen hebben, maar nauwelijks advertenties.

Wat motiveerde je om deze weg in te slaan?
Johannes Schneider: Helaas merken we steeds weer dat de Duits-Nederlandse grens in het dagelijks leven van mensen te sterk wordt beleefd. Corona heeft het zelfs nog erger gemaakt. Echt goede informatie-uitwisseling over de grens is er niet of nauwelijks. Dat geldt ook voor het bedrijfsleven. Zelfs bedrijven die heel dicht bij de grens zijn gevestigd, weten vaak niet wat er een paar honderd meter verder aan de andere kant van de grens gebeurt. We willen deze barrière wegnemen en zo meerwaarde creëren voor de bedrijven aan weerszijden van de grens. Het gaat bijvoorbeeld om het opzetten van klantcontacten of nieuwe supply chains. Met het oog op personeelsmarketing willen we INN*terregio gebruiken om potentiële en open deuren te signaleren. Neem de vele jonge mensen die studeren aan Saxion in Enschede: dat is een potentieel waar Duitse bedrijven momenteel nauwelijks op inzetten. Het tegenovergestelde is het geval bij de studenten van de Universiteit van Münster of de Westfaalse Hogeschool, die de bedrijven in Nederland niet op hun radar hebben. Zoals je ziet, moet er veel gebeuren.

Jan Bruins: En we zijn er zeker van dat de regio als geheel veel baat zal hebben bij nauwere, grensoverschrijdende samenwerking. Voor ons in het Nederlandse grensgebied is het Münsterland veel dichterbij dan Amsterdam. 

Hoe denkt u deze - deels ook interne - barrière te ontmantelen?
Jan Bruins: Door onze doelgroepen vanaf het begin mee te nemen in de planning. We hebben meer dan 100 ondernemers en andere partners uit onze netwerken in het grensgebied uitgenodigd om het project af te trappen. We wilden de basis leggen voor een eerste gezamenlijk netwerk en maakten van de gelegenheid gebruik om te bespreken welke wensen en benaderingen onze gasten graag verwerkt zouden zien in zo'n magazine. Daarmee hebben we de eerste basis gelegd voor de samenwerking en hebben we trouwens mooie ideeën gekregen voor onze eerste uitgave.

Kunt u al enkele onderwerpen noemen die u aan de orde zou willen stellen?
Johannes Schneider: Het is duidelijk dat er problemen zijn die niet kunnen worden vermeden als we het hebben over grensoverschrijdende economie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de grensoverschrijdende vervoersinfrastructuur, grensoverschrijdend werken of de grensoverschrijdende onderwijsregio. Ook zullen we zeker berichten over zaken die vandaag al goed gaan, zoals grensoverschrijdende operaties van politie, brandweer en reddingsdiensten. Ook informatie op het gebied van toerisme, kunst en cultuur is denkbaar.

Wat zijn de vervolgstappen?
Jan Bruins: We spreken vier tot vijf onderwerpen af die we voor de eerste editie aan de orde willen stellen. Het onderzoek en de tweetalige implementatie worden vervolgens gezamenlijk uitgevoerd door onze bewezen redactieteams, die nauw samenwerken aan het project. Ook staat er een thematisch passend rondetafelgesprek met twee Duitse en twee Nederlandse deelnemers op het programma. We zijn momenteel in gesprek met de potentiële gesprekspartners. Maar zoveel kan ik nu al verklappen: het wordt spannend!

Johannes Schneider: Tegelijkertijd zullen we aan beide kanten van de grens gaan werven voor het project. Ons doel is om zoveel mogelijk bedrijven voor de eerste editie te winnen. Na de eerste gesprekken die we hebben gehad, hebben we er alle vertrouwen in dat het ons gaat lukken. Veel bedrijven hebben ingezien dat er een enorm potentieel voor hen is aan de andere kant van de grens - en wij helpen hen nu om dat te mobiliseren.

Hoe wil je het nieuwe magazine in de toekomst naar de doelgroepen brengen?
Johannes Schneider: Momenteel sturen we in totaal 10.000 exemplaren per post naar bedrijven, onderwijs-  en gemeentelijke instellingen. 5.000 aan de Nederlandse en 5.000 aan de Duitse kant. Regionaal richten we ons op het Münsterland, het zuidwesten van Nedersaksen en in Nederland op het gebied Twente-Achterj=hoek-Zwolle-Hardenberg.

Jan Bruins: We ontwikkelen ook een tweetalige website: in de toekomst vindt u ook relevante informatie over het onderwerp op www.innterregio.eu.

Nu, zoals we weten, zijn Duits-Nederlandse samenwerkingen niet alledaags. Hoe is jullie samenwerking in de eerste plaats tot stand gekomen?
Johannes Schneider: Ons bedrijf werkt al bijna 30 jaar nauw samen met Jan Bruins aan verschillende projecten. Het idee voor een gezamenlijk, grensoverschrijdend B2B-magazine lag naast deze goede relatie ook voor de hand, aangezien we in onze respectieve landen al vergelijkbare media publiceren. Wij met Wirtschaft aktuell en INNTWENTE VOF met INN'twente.

Wat gebeurt er na de eerste editie?
Jan Bruins: Als de vraag zo goed is als we verwachten, hebben we niets tegen het institutionaliseren van het geheel. Als eerste stap zou onze wens een jaarlijkse publicatiecyclus zijn.