Bur­ge­mees­ters Ben­ge­voord en Stödt­ke: Grenz­hop­pers in hart en nie­ren

Binnen ‘Grenzhoppers’ werken deelnemers uit de Achterhoek en het Westmünsterland samen aan gezamenlijke initiatieven, uitwisseling en grensoverschrijdende samenwerking. Zo’n zeshonderd medewerkers van gemeenten, bedrijven en culturele instellingen slaan de handen ineen rondom thema’s als arbeidsmarkt, toerisme, mobiliteit en de energietransitie. Burgemeesters Joris Bengevoord (Winterswijk) en Werner Stödtke (Südlohn) vertellen over het initiatief.

Die Bürgermeister Joris Bengevoord (Winterswijk) und Werner Stödtke (Südlohn)

Fotografie Stadt Bocholt

Bengevoord komt zelf met enige regelmaat in het Duitse grensdorp Oeding, vlak over de grens bij Winterswijk. ‘Als ik daar in de supermarkt loop en een Nederlandse medewerker spreekt me aan in het Nederlands, word ik blij. Datzelfde gebeurt als ik horecamedewerkers in Winterswijk Duits hoor praten. Waarom? Omdat dat betekent dat er grensoverschrijdend wordt gewerkt.’ 

Talent
Bengevoord vervolgt: ‘Binnen Grenzhoppers praten we regelmatig over het versoepelen van wet- en regelgeving om ook aan de andere kant van de grens te kunnen werken. We lossen die administratieve problemen niet in ons eentje op, maar hebben een belangrijke rol in het signaleren en aankaarten ervan richting bijvoorbeeld landelijke overheden.’ Stödtke haakt daarop in: ‘Als grensregio hebben we een collectieve opgave en dat is het behoud van talent. We moeten ervoor zorgen dat vakkrachten, studenten en net afgestudeerden hier blijven en dat ze vervolgens aan beide kanten van de grens kunnen werken.’

Uit bovengenoemde missie ontstond een concreet initiatief: de Grenzhoppers Business School, die in 2019 werd opgericht. De instelling biedt trainingen en seminars aan rondom grensoverschrijdend zakendoen tussen Nederland en Duitsland. Daarbij worden ook de culturele overeenkomsten en verschillen in de zakenwereld behandeld. Ook worden er regelmatig werkbezoeken georganiseerd. 

‘ We dromen van een 360 graden arbeidsmarkt’ 

Energietransitie
Burgmeester Stödtke stipt nog een ander, steeds dominanter thema binnen Grenzhoppers aan: de Energiewende, zoals het in Duitsland wordt genoemd. ‘Ook rondom klimaatadaptatie en duurzame energie staan we samen voor één opgave. Die houdt niet op bij de grens. Als je in de Achterhoek de grens overgaat, zie je gelijk de windmolens. Andersom zien de Duitsers veel zonnepanelen. Hoe kunnen we die netwerken aan elkaar knopen? Hoe kunnen we delen in elkaars energieopbrengsten? Ook een complex en langjarig thema als duurzame energie gaan we niet uit de weg. Eén van de uitdagingen is inwoners mee te nemen in keuzes en ambities, juist aan beide zijden van de grens. De overlegstructuren en participatievormen zijn nog behoorlijk verschillend. Dit zou meer met elkaar in lijn moeten zijn.’

Cirkel
De paar jaar dat Grenzhoppers nu actief is, wierp volgens beide burgemeesters al met al zeker z’n vruchten af. Bengevoord: ‘Ondernemers weten elkaar veel beter te vinden en dat geldt ook voor ons als bestuurders. De dialoog is er en er worden samen concrete oplossingen ontwikkeld. Tegelijkertijd leven we in deze regio geografisch gezien nog te vaak in een halve cirkel. We hebben de droom en ambitie daar samen een  360 graden arbeidsmarkt van te maken.’

Netwerkbureau 
Een initiatief dat op veel steun vanuit het Grenzhoppers-netwerk kan rekenen is het Internationaal Netwerkbureau. In de Achterhoek en in Kreis Borken is dit bureau het aanspreekpunt voor zowel Duitse als Nederlandse ondernemers. Het Internationaal Netwerkbureau werd opgericht in 2016. De oprichting was destijds een antwoord op de groeiende behoefte aan ondersteuning van ondernemers aan beide zijden van de grens. Zij krijgen hulp bij het ontwikkelen en professionaliseren van hun bedrijfsactiviteiten in het buurland. Het Internationaal Netwerkbureau biedt gratis advies over Duits-Nederlandse onderwerpen en vraagstukken op het gebied van ondernemen.