WFG für den Kreis Borken - Grenzeloze kennisoverdracht?

De ervaring laat zien: bedrijven, die innovatie willen aanjagen, behalen een aanzienlijke toegevoegde waarde uit de samenwerking met hogescholen ...


... Maar hoeveel groter zou deze meerwaarde zijn, als de uitwisseling niet alleen in eigen land, maar over de landsgrenzen heen zou plaatsvinden? Dat is precies wat wij nu aanpakken!

 

Samen met Saxion in Enschede, Fachhochschule Münster en Westfälische Hochschule, locatie Bocholt, willen we vandaag al de deuren openen voor een grensoverschrijdende kennistransfer in de EUREGIO. Centraal staat daarbij ons `Smart Solution Lab’, waar negen studenten van de drie hogescholen samenwerken in interdisciplinaire, binationale teams, om samen onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O) aan te jagen voor bedrijven aan beiden zijden van de grens.
 

Na een eerste kennismaking en een gedetailleerde briefing, waarin ondernemingen hun individuele doelstellingen en de kaders voor het betreffende project definiëren, komt de realisatie van de innovatie meteen op stoom. In een O&O-sprint, die niet langer dan acht weken duurt, werken de teams vanuit hun interdisciplinaire expertises en onderzoekservaringen in twee landen concrete oplossingsconcepten uit. Of het nu gaat over de ontwikkeling van een prototype, een nieuwe technische toepassing of om procesoptimalisatie – er zijn vrijwel geen thematische grenzen voor de studenten in het Smart Solution Lab. 

Vooral voor kleine en middelgrote bedrijven die zelf niet de capaciteit voor onderzoek en ontwikkeling hebben, biedt het project, waarvoor in de tweede helft van het jaar zelfs mogelijk INTERREG-middelen beschikbaar komen, geweldige kansen: door de samenwerking met het Smart Solution Lab krijgen bedrijven niet alleen waardevolle ondersteuning bij de uitvoering van hun projecten, maar ook de gelegenheid, buiten de geijkte kaders te denken. Zo komen zij meer te weten over de manier waarop in het buurland innovaties worden gestimuleerd. Alle bedrijven, die actief willen profiteren van elkaars sterke punten, zijn hierbij opgeroepen om mee te doen met het Smart Solution Lab of contact op te nemen met de WFG. De potentiele leereffecten zijn enorm!

Om deze leereffecten een zo breed mogelijke basis te geven, willen wij daarnaast een netwerk opbouwen, waarin bedrijven aan beide zijden actief informatie kunnen uitwisselen over innovatieprojecten. Uiteindelijk – daarvan zijn wij overtuigd – zullen niet alleen de ondernemingen en studenten van deze levendige uitwisseling profiteren. Met het Smart Solution Lab willen wij het fundament leggen voor een intensievere grensoverschrijdende samenwerking. Op den duur moet het gewoon vanzelfsprekend worden, dat bedrijven in de grensregio hun handelspartners, leveranciers en medewerkers niet alleen in eigen land, maar ook aan de overkant van de grens zoeken en vinden. We hebben het in eigen hand, laten we dit pad gezamenlijk opgaan. Het zal de moeite waard zijn!
 

Geïnteresseerd in grenzeloze 
kennisoverdracht en een sterk
Duits Nederlands netwerk? 

Wij staan graag voor u klaar!