Grensverleggende netwerkopbouw: AIW wil een `voorzichtige’ aanpak

Samenwerking met Nederlandse ondernemersorganisatie boekt eerste successen. Als regionaal netwerkplatform voor ondernemers heeft de vereniging `Aktive Unternehmen im Westmünsterland’ – kortweg AIW – traditioneel een goede band met Nederland.

Samenwerking met Nederlandse ondernemersorganisatie boekt eerste successen

Als regionaal netwerkplatform voor ondernemers heeft de vereniging `Aktive Unternehmen im Westmünsterland’ – kortweg AIW – traditioneel een goede band met Nederland. `Onze doelstelling is, toegevoegde waarde voor onze leden te creëren. Aangezien Nederland een aantrekkelijke markt is voor veel bedrijven in het Westmünsterland, is het voor ons niet meer dan logisch om ook op dit gebied ondersteuning te bieden.’ benadrukt AIW-directeur Andreas Brill. Tegen deze achtergrond heeft de AIW onlangs samen met de Nederlandse ondernemersorganisatie MKB een nieuw initiatief gelanceerd.

Door steeds weer bewust de krachten ook met ondernemersorganisaties in Nederland te bundelen, wil de AIW het fundament leggen voor een `voorzichtige’ grensoverschrijdende netwerkopbouw. `We moeten gewoon constateren, dat er helaas nog steeds culturele verschillen en barrières zijn, die de ­Duits-Nederlandse contacten op ondernemersgebied bemoeilijken. Omdat deze obstakels niet van de ene dag op de andere uit de weg geruimd kunnen worden, willen we het bewust rustig aan doen door maximaal twee à drie keer per jaar ondernemers uit de grensregio bij elkaar te brengen, om op die manier de basis voor een Duits-Nederlands Netwerk te creëren.’ aldus de AIW-directeur.
 

Veelbelovende start

Het initiatief beleefde een veelbelovende aftrap in het voorjaar van 2022: onder het motto `grenzen overschrijden’ hadden AIW en MKB Twente Duitse en Nederlandse ondernemers bij het Center for Entrepreneurship van Saxion Hogeschool Enschede uitgenodigd, om informatie over potentiele concepten voor kennistransfer te geven. 
In een korte presentatie vertelden Bas Olde Hampsink en Rob Reuvekamp van Saxion over de hogeschool en haar inzet op het gebied van economie, ondernemerschap en onderzoek. Bij de aansluitende rondleiding over de City Campus Connect-U van Saxion konden de gasten ook kennis maken met enkele startups, die in de invloedsfeer van de hogeschool zijn opgericht. `Het is werkelijk indrukwekkend, wat er bij Saxion voor startups wordt gedaan. Dit heeft een echte voorbeeldfunctie. Vooral de Duitse gasten, die nog niet bekend waren met Saxion, waren duidelijk verrast over de spannende mogelijkheden, die daar - slechts enkele kilometers over de grens - geboden worden. ‘ benadrukt Brill. Hij is ervan overtuigd, dat de nabijheid van Saxion, waar trouwens zo’n 1.000 Duitse jongeren studeren, ook voor bedrijven in het Westmünsterland een echt concurrentievoordeel kan zijn. 

Ongedwongen sfeer

Zoals bij alle AIW bijeenkomsten was er ook volop tijd om te netwerken. Bij een hapje en drankje in ongedwongen sfeer konden Duitse en Nederlandse gasten hun indrukken over het gehoorde delen en nieuwe contacten leggen. `Grensoverschrijdend netwerken kan alleen werken, als iedereen een beetje uit zijn comfortzone komt. De angst voor taalblunders is vooral bij de Duitsers nog steeds groot. Daarbij laat de ervaring zien, dat je ook met gebrekkig schoolengels en een beetje goede wil geweldige gesprekken kunt voeren en een echte toegevoegde waarde kunt behalen. De feedback over deze bijeenkomst bij Saxion was in elk geval zeer veelbelovend, zodat ik al uitkijk naar verdere grensoverschrijdende bijeenkomsten.’ benadrukt Brill. 

Trouwens

Ook Nederlandse ondernemers die zaken doen in Westmünsterland zijn bij de AIW van harte welkom.