Gemeente Enschede - Euregionaal onderwijs: jong geleerd, oud gedaan

Münster en Enschede zijn sinds september 2021 officieel partnersteden. De samenwerking tussen beide steden ...

... en de grensregio belandt daarmee op een hoger niveau. Onderwijs is één van de thema’s waarop de alliantie steeds concreter wordt. Hoe? Dat vertellen Barbara Verbeek en Peter Schildkamp van de gemeente Enschede.

Het hart van senior adviseur onderwijs Barbara Verbeek klopt sneller bij het woord internationalisering. Zij werkt al 18 jaar bij de gemeente Enschede in allerlei functies. Sinds vijf jaar richt ze zich op de samenwerking met Duitsland binnen haar sector onderwijs. Ze is projectleider van het project ‘Euregionale Doorlopende Leerlijn’ (EDL), dat mede gefinancierd wordt met hulp van de Regio Deal-investeringen en de Twente Board.

Meerwaarde

Verbeek: ‘Euregionaal onderwijs betekent dat kinderen en jongeren die in de Euregio wonen, de taal en cultuur van het buurland leren. Rond euregionaal onderwijs hebben allerlei basisscholen, middelbare scholen en het mbo en het hoger onderwijs aan beide kanten van de grens initiatieven opgezet. Zo organiseren basisscholen uitwisselingen met scholen over de grens, heeft hogeschool Saxion euregionaal beleid ontwikkeld en trekken ook de kunstacademie AKI en Universiteit Twente veel Duitse studenten aan. Waar we nu ook vooral op sturen, is het onderlinge contact. Een groeiend netwerk van onderwijspartners, overheden, bedrijfsleven en brancheverenigingen aan beide kanten van de grens is daarbij belangrijk. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld aangeven wat zij belangrijk vinden in grensoverschrijdend werken, zodat de kennisinstellingen daar mee aan de slag kunnen. Zoiets gaat dan dieper dan elkaars taal spreken bij de koffieautomaat.  >
Een concreet resultaat hiervan is, dat er nu binnen Saxion een expertisecentrum rondom de Euregionale Doorlopende Leerlijn wordt opgezet. Daar komt alles samen rondom dit thema. Denk aan uitwisselingen, stages over de grens en noem maar op. De animo onder studenten is hoog. Zij zien steeds meer dat intercultureel werken veel meerwaarde heeft voor je persoonlijke ontwikkeling.’
 

Basisscholen

De doorlopende leerlijn begint al op de basisschool. Verbeek: ‘Dat klinkt vroeg, maar het levert veel op. Er zijn steeds meer basisscholen in Enschede die een partnerschool vinden in de Duitse grensstreek en andersom. Ze organiseren, uitwisselingen en leren bijvoorbeeld ook samen programmeren - een eerste verkenning, hoe het is om met elkaar samen te werken en van elkaar te leren. Ik ben er van overtuigd, dat je er voor de rest van je leven baat bij hebt, als je iets leert over de cultuur in het buurland - met welk land je later ook samenwerkt. Als wij met de EDL jongeren in onze regio de kans kunnen bieden ook over de grens te gaan werken en zo hun horizon te vergroten, dan is dat een mooi resultaat.’

Stages

Verbeek werkt veel samen met haar collega Peter Schildkamp, binnen de gemeente Enschede initiatiefnemer van GrensWerk. Dat is een samenwerkingsverband van de gemeente Enschede, Arbeitsagentur Coesfeld, Werkplein Twente, het UWV en de Euregio. GrensWerk heeft tot doel de arbeidsmarkt in de Euregio zo goed mogelijk als één geheel te laten functioneren. Het kantoor helpt werknemers en werkgevers om maximaal te profiteren van de mogelijkheden die een grensoverschrijdende arbeidsregio biedt. De focus van Schildkamp verschoof de laatste tijd meer en meer naar stages over de grens: ‘Er was een groeiende vraag, vanuit vooral het hbo en mbo, of we met GrensWerk iets konden betekenen in het opzetten en vinden van stageplekken. Daar besloten we op in te springen. Een treffend voorbeeld is de samenwerking met SMEOT in Hengelo, een mbo-vakschool voor metaal, mechatronica en elektrotechniek. We begeleiden hun leerlingen nu bij stages in Duitsland. Dat begint bij een eerste kennismaking tussen docenten van SMEOT en soortgelijke vakscholen vlak over de grens. Dat faciliteren en stimuleren we, uiteindelijk moeten ze het zelf overpakken.’

Bedrijfsbezoeken

Schildkamp richt zich ook op snuffelstages voor Duitse gymnasiasten. ‘Het is daar gebruikelijk om rond je zestiende zo’n stage te doen en vervolgens de keuzes voor je vervolgopleiding te maken. Veel organisaties in Twente vinden dat een lastige vraag. De stageperiode is met twee weken kort en dus vraagt zo’n leerling intensieve aandacht en begeleiding. We hebben dit nu omgezet in bedrijfsbezoeken. Als gemeente Enschede doen we zelf ook mee. De interesse van bedrijven om mee te doen is er volop. We organiseren er van alles omheen, zoals een randprogramma in de Grolsch Veste en de optie voor een verblijf in een gastgezin. Het belang voor de regio is duidelijk. Hopelijk kiest een aantal van hen voor een opleiding op Saxion of de Universiteit Twente, en daarna wellicht voor een baan in Twente.’  

 

Contact

Wilt u meer weten over het project EDL? 
Neem dan contact op met projectleider Barbara Verbeek: b.verbeek@enschede.nl

Bent u benieuwd wat Grenswerk voor u of uw organisatie kan betekenen?
Neem dan contact op met Grenswerk: www.grenswerk.eu/nl 

Bent u benieuwd wat gemeente Enschede allemaal doet in samenwerking met Duitsland en in de Euregio?
Kijk dan op: www.enschede.nl/duitsland