Baker Tilly - Werkgeverschap over de grens: ken de valkuilen

Over de grens werken is in de grensregio heel gebruikelijk. Dit geldt voor ondernemingen, die in Nederland en Duitsland vestigingen hebben en ....

... ook voor bedrijven, die in het ene land gevestigd zijn, terwijl een aantal werknemers in het andere land woont. En dat is niet altijd zonder gevolgen, zegt Anke van der Locht, loonheffingenspecialist bij het Employment advisory team van Baker Tilly.

Van der Locht: `Als je werknemers in dienst hebt die grensoverschrijdend werken, dan kan dat ingrijpende gevolgen hebben voor zowel de werknemer als de werkgever. Niet alleen op gebied van belasting, maar ook vanuit het perspectief van arbeidsrecht en sociale zekerheid. Daarom nemen we die drie elementen mee bij vraagstukken, die onze klanten ons voorleggen. Want veel ondernemers kennen niet alle consequenties. Wij wel. 
Neem bijvoorbeeld de 183-dagenregeling. De meeste werkgevers denken, dat er geen fiscale consequenties in het andere land zijn, zolang de werknemer minder dan 183 dagen over de grens werkt. Maar dat is niet zo. Stel, je leent als Duits bedrijf een werknemer uit aan een Nederlandse vestiging. Die werknemer komt dan onder leiding en toezicht in Nederland te staan en de loonkosten worden door de Duitse vestiging doorbelast. Op dat moment is er al sprake van Nederlandse loonheffing, ongeacht om hoeveel dagen het gaat.’ 

Thuiswerkbeleid goed inrichten

Wie meer dan 25% van de tijd in zijn woonland werkt, is daar sociaal verzekerd. Voor Nederlandse werkgevers kan dat betekenen, dat je in Duitsland premies voor de sociale verzekeringen moet afdragen. Tot het coronatijdperk was dat niet vaak aan de orde.  >
Maar sinds twee jaar werken veel mensen (groten)deels vanuit huis. Van der Locht: `In de coronaperiode werd er soepel met de regels omgegaan, maar na 30 juni 2022 is dat niet meer het geval. En wat doe je dan? Ga je werknemers, die in het buitenland wonen, verplichten om vaker naar kantoor te komen? En hoe richt je als ondernemer je thuiswerkbeleid in, rekening houdend met de sociale verzekeringen? Wellicht is daar nog niet over nagedacht. In die gevallen denken wij graag mee.’

Baker Tilly heeft vestigingen in Nederland en Duitsland. De experts helpen ondernemers om nu de keuzes voor morgen te maken en werken bij internationale vraagstukken samen. 

Aansprakelijkheidsrisico’s beheersen

Van der Locht: `Dat gezamenlijk optrekken is prettig en efficiënt. De klant krijgt letterlijk het beste van twee werelden. Niet alleen qua advisering, maar ook op gebied van praktische zaken die we kunnen overnemen, zoals bijvoorbeeld de salarisadministratie. Overigens helpen we ondernemers ook om aansprakelijkheidsrisico’s te beheersen als ze buitenlandse bedrijven en werknemers inhuren. Want niet iedereen weet, dat de belastingdienst bij de opdrachtgever aan kan kloppen, als het uitzendbureau niet meer aan de fiscale verplichtingen kan voldoen. Of als er problemen ontstaan met de Arbeidsinspectie bij illegale tewerkstelling van niet-EU-werknemers. En dat moet je niet willen.’

Wij helpen ondernemers om nu de beste keuzes voor morgen te maken. 

Door de internationale samenwerking krijgt onze klant het beste van twee werelden.

Anke van der Locht